Career Articles Archive

  • KEJAYA jurutera penting dan besar kepada kemajuan negara. Tanpa jerutera, siapakah akan merancang dan mereka projek-projek seperti pengsiran, jalan raya, jambatan, perlombongan, jana kuasa dan kilang? Malah tugas mereka meliputi kajian dan pembangunan, penbinaan, penyenggaraan dan pengawalan, pengeluaran, perundingan, pengurusan […]

    Jurutera… Peluang kerja terbuka luas

    KEJAYA jurutera penting dan besar kepada kemajuan negara. Tanpa jerutera, siapakah akan merancang dan mereka projek-projek seperti pengsiran, jalan raya, jambatan, perlombongan, jana kuasa dan kilang? Malah tugas mereka meliputi kajian dan pembangunan, penbinaan, penyenggaraan dan pengawalan, pengeluaran, perundingan, pengurusan […]

    Continue Reading...